Annyi ember vagy, ahány nyelvet beszélsz!

Helen Doron English a világon egyedülálló módszer és intézmény, lépésről-lépésre felépített tananyagokkal, ahol a világ számos országában 30 éve tanulnak sikerrel angolul a gyermekek 3 hónapos kortól 19 éves korig.

Rólunk

Helen Doron – nyelvoktató, piacvezető az angol mint idegen nyelv oktatás területén.

Módszertan

Négy alapelv, nagyszerű oktató programok és elhivatott tanárok – ez Helen Doron Módszertana.

Cambridge

Cambridge ESOL és Helen Doron – a fiatalokért együtt dolgozva.
COURES

Tanfolyamok 0 – 19 éves korig

Babies

0 – 2

Kids

2 – 6

Kids

6 – 12

Teens

12 – 19

WHY

Helen Doron alappillérei

Négy alapelv, nagyszerű oktató programok és elhivatott tanárok – ez Helen Doron Módszertana

Ismétlődő hallgatás

A központi eleme a Helen Doron English hatékonyságának a háttérkörnyezetben történő kijelölt CD hallgatása otthon, optimálisan naponta kétszer (15-25 perc). Ez biztosítja azt, hogy az angol nyelv hatásai folyamatosan érvényesüljenek, amely oly fontos a fiatal korosztály számára. Mind a CD-ket eredeti dalokkal; mind a történeteket kimondottan a Helen Doron English részére állították össze, melyek részei minden tanuló szettnek, amit megvásárolhatsz a Helen Doron tanfolyamra való beiratkozással egyidejűleg gyermekednek.

Pozitív megerősítés

Amikor a gyermeked az első szavait mondta ki, kimutattad az örömöd. Ez a pozitív visszacsatolás arra ösztönzi a gyermeked, hogy továbbra is újabb és újabb szavakkal próbálkozzon. A Helen Doron English által a gyerekek ugyanolyan módon tanulnak, ahogy az anyanyelvüket sajátítják el rengeteg pozitív megerősítés révén. A teremben a Helen Doron tanárok biztosítják a pozitív ösztönzést.

Kiscsoportos tanulás

A Helen Doron angol tanfolyamokat kis csoportokban (4-8 főrésztvevő) szervezik. Ez a legjobbat kínálja két különböző szempontból is. Egyrészt, a diákok élvezhetik a csoportos interakció előnyeit szemben a magánoktatással. Másrészt, a kis csoportok lehetővé teszik a személyes figyelmet és rengeteg alkalmat teremtenek az egyéni nyelvhasználatra. Kutatások azt mutatták, hogy a kis csoportokban történő tanulás jobb eredményekkel jár, mint a magánórák.

Elkötelezett tanárok

A Helen Doron English rendkívül büszke arra, hogy oktatói profik és elkötelezettek. Minden Helen Doron English tanár szigorú képzésen kell, hogy megfeleljen, ahol részletesen megtanulják a módszert és elsajátítják a speciális tananyagokat. Azt látjuk, hogy ha a tanárok egyszer megtették ezt az utat, szenvedélyes hívévé válnak a módszernek és rendkívüli figyelmet szentelnek a továbbiakban arra, hogy előteremthessék a lehetőséget, hogy minden gyerek a legtöbbet kapja az órák alatt. A lelkesedés természetesen ragad rájuk, és már alig tudnak várni a következő lecke elkezdéséig.
TESTIMONIALS

Tanítványaink mondták rólunk

“Az angoltanulás a Helen Doron angoliskolában nagyon szórakoztató és a módszer lehetővé teszi a fiamnak, hogy természetes úton tanulja meg a nyelvet. A fiam együtt énekel a Helen Doron CD-vel a kocsiban.”.

Ágnes

“Fiam, Gábor, (2 éves és négy hónapos) még csak pár szót tud magyarul, mégis elkezdte bővíteni angol szókincsét is, mikor a foglalkozásokon van.”

Péter

FAQ

Gyakori szülői kérdések

Munkánk során rengeteg kérdést kapunk a kedves anyukáktól és apukáktól. Ezek közül gyűjtöttük csokorba a legyakoribbakat.

Miért tanuljon angolul, hiszen még az anyanyelvén sem tud?

Minden nyelv egyfajta szemüveglencse. Ha az ember, tegyük fel, rózsaszínű szemüveglencsékkel született, és sosem próbálkozik meg azzal, hogy másik színűre cserélje őket, azt gondolhatja, a világ mindenki számára rózsaszín .Egy idegen nyelv elsajátítása új, különleges látásmóddal gazdagíthatja gyermekét. Sőt, az angol nyelv fiatalkori elsajátítása fejleszti a gyermek kommunikációs célú figyelmét (a másikra való odafigyelés, nem verbális jelekből értés képessége, empátiás készség), hozzájárul a logikus gondolkodás megerősödéséhez (azaz a rendszerben, sőt egymástól eltérő logikai rendszerekben való gondolkodás képességéhez), illetve a további idegen nyelvek elsajátításának készségéhez. Egy második nyelv korai tanulása a fent említett készségek fejlődése révén az anyanyelvi kifejezőképesség fejlődéséhez is hozzájárul. A XX. század egyik legnagyobb hatású nyelvésze, Noam Chomsky szerint bármely gyermekre a vele született nyelvi kompetencia jellemző, azaz születésünket követően olyan korlátlan, konvenciók nélküli fonetikai bázis áll rendelkezésünkre, mely lehetővé teszi, hogy bármely nyelv anyanyelvünkké válhasson. Csecsemőként tehát nyelvileg ’univerzálisak’ vagyunk. Érdekesség, hogy habár az emberi hangképző szervek kb. 140 beszédhang képzésére képesek, egy nyelv ebből átlagosan csupán 20-40 hangot használ fel. Ha azonban a gyermek egészen kicsi korától fogva több nyelvi közegben is rendszeresen jelen van, képes az anyanyelve mellett akár több nyelv hangzókészletének tökéletes elsajátítására is. Ez teszi aztán képessé arra, hogy felcseperedve a gyermekkorban hallott idegen nyelvet is tökéletes kiejtéssel, akcentus nélkül beszélje.

Az angol kiejtés nem fogja befolyásolni a magyar kiejtést?

Egyes szülők attól tartanak, hogy a korai nyelvtanulás megárthat a gyermek beszédfejlődésének, hatással lehet az anyanyelv kiejtésére. A kisgyermek még képes bármilyen nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására. Ha a család nem kétnyelvű, azzal szolgáljuk a kisgyermekek kétnyelvű nevelését a legmegfelelőbben, ha lehetőséget teremtünk arra, hogy a második nyelv elsajátítása is minél természetesebben, az anyanyelv elsajátításához minél hasonlóbban történhessen. A kétnyelvű nevelés, ha pici kortól, természetes módon és következetesen történik, nem bonyolult feladat, de van néhány szabály, amit be kell tartani. Egyrészt, fontos, hogy a gyermek az új nyelvet állandó személyhez (Helen Doron nyelvtanár) és helyszínhez (csoportfoglalkozások helye) köthesse. A kicsi gyerekek (ha nem zavarjuk őket össze) pontosan tudják, hogy ki, milyen nyelven szól hozzájuk, és kinek milyen nyelven kell válaszolni. Fontos továbbá, hogy a gyermek ismételten, számára fontos szociális tevékenységekhez (rajzolás, mozgásos játékok, evés stb.) kapcsoltan újból és újból találkozzon a nyelvvel. A Helen Doron módszerben ezt a célt szolgálja az egyes tanulócsomagokhoz tartozó CD-k rendszeres (napi két alkalommal való) hallgatása, illetve a CD-n elhangzott (és a gyermekek által automatikusan leutánzott) szavak társas kommunikációba való beépítése a heti csoportfoglalkozásokon. Mivel a nyelvelsajátításban a főszerep a gyermek és a társas környezete közötti interakcióé (ld. Vigotszkij és Tomsello pszichológusok elméleteit), vagyis a legkorábbi beszédmegnyilvánulásoknak is kommunikatív funkciója van, amennyiben a gyermek számára világos, hogy mely közegben mely nyelvet kell használnia, a két nyelv hangzóit sem fogja összekeverni. A szülők tehát nyugodtak lehetnek afelől, hogy az angol nyelv magyarral párhuzamos elsajátítása semmiféle káros hatással nem lehet a magyar kiejtésre.

Össze fogja keverni a két nyelvet?

Az anyanyelvi stílusú nyelvtanulás (nyelvelsajátítás) motivációja: a kapcsolat. A személyes kötődésből fakadó megértési és megértetési vágy kiváltása a kisgyermekkori nyelvtanítás egyik legfontosabb alappillére. A Noam Chomsky által ’nyelvi kompetenciának’ elnevezett általános, veleszületett emberi képesség mellett igen nagy szerepe van a nyelvelsajátítás Vigotszkij és követői által hangsúlyozott ’társas (azaz kommunikációs) hatásának’. Hiszen, mit is akar a gyermek? Meg akarja értetni magát azzal, akihez kötődik, akivel játszani szeretne, akitől akar valamit, akivel együtt lenni öröm a számára. És persze a gyermek rendkívül tanulékony és kíváncsi. Így, amint megérti, hogy egy számára kedves személlyel (Helen Doron tanár) csak az új nyelven (angolul) tudja megértetni magát, lassan ráragadnak, és nyelvi rendszerébe beépülnek a legszükségesebb szavak, kifejezések, melyeket az új nyelven a szeretett személytől hall. Nagyon fontos azonban a következetesség. Fontos tehát, hogy a kisgyermek életének szereplői mindig, következetesen, ugyanazon a nyelven beszéljenek a gyerekhez. Ha a szülő jól beszél angolul, de gyermekével annak születésétől fogva magyarul kommunikált, fontos, hogy ez így maradjon (ne váltogassa a nyelveket!) még akkor is, ha a gyermek idővel egyre többet ért és beszél angolul. Ez a szabály természetesen nem csupán a szülőkre, hanem a gyermek életének minden fontosabb résztvevőjére (bébiszitter, rokonok, családi barátok) is vonatkozik. Amennyiben ezt az alapszabályt betartjuk, a gyermek számára világos lesz, kivel, mely helyzetben, melyik nyelvet kell használnia, így nem fogja összekeverni a két nyelvet. Az persze előfordulhat, hogy a két nyelv szavai átmenetileg átszűrődnek egymásba (pl. játék közben a gyerek egy-egy angol szót kever az anyanyelvbe). Legjobb, ha a szülő mindezt mint természetes jelenséget kezeli (pl. az angolul mondott járték nevét megismétli magyarul), hiszen mindösszesen egy rövid átmeneti időszakról van szó, semmiképpen sem arról, hogy a gyermek ’már azt sem tudja, milyen nyelven beszél.

Miért a Helen Doron, miért nem valamilyen más gyerek nyelviskola?

Ha nem lenne jó és hatékony a Helen Doron módszer, akkor nem próbálnák többen is lemásolni.
Ez a módszer viszont már bizonyított: a több mint 25 éve folyamatosan fejlesztett, finomított Helen Doron tanfolyamokon a világon már több mint egymillió gyermek ismerkedett meg az angol nyelvvel.
Nagy hangsúlyt fektetünk tanáraink kiválasztására. Nyelviskolánkban egy több lépcsős szelekciós folyamat során csak azokat a tanárokat alkalmazzuk, akik egyrészt az angol nyelvből, másrészt pedagógiai szempontból és gyermekközpontú gondolkodásból a legkiemelkedőbbet tudják nyújtani.
Tanárainkkal szemben a továbbiakban is szigorú követelményrendszert alkalmazunk: mielőtt nyelvsikolánkban taníthatna, el kell végeznie egy speciális Helen Doron tanárképzői tanfolyamot, a későbbiekben pedig kötelező szakmai (pedagógiai és módszertani) továbbképzéseken, tanári konferenciákon kell résztvennie.
Nálunk minden egyes óra részletesen kidolgozott útmutató alapján, 2-3 perces pontossággal van felépítve. Például mozgásos tevékenységet egy csendesebb követ majd megint egy kereszt-mozgásos következik, hogy biztosítsa a megfelelő figyelmet és stimulálja az agyat. Így a mozgás által jobban rögzül az elsajátított szókincs!
Rengeteg színes szemléltetőeszközt használunk. Nézzenek csak be a tanári szobánkba! Minden szekrény és polc tele van játékokkal és kreatív eszközökkel!
Nálunk az angoltanulás az anyanyelv elsajátításának nagyon hatékony módszerén alapszik. Mi csak dícsérünk! Ez a pozitív megerősítés biztosítja, hogy gyermeke mosollyal az arcán, önbizalommal telve jöjjön ki az óráinkról, és már várja a következő foglalkozást.
Tudjuk, hogy a nyelvtanulás nem olcsó mulatság, ezért nálunk lehetőség van féléves vagy havi részletfizetésre is.
A befizetett tandíj betegség esetén sem vész el: más nyelviskolákkal ellentétben nálunk az elmulasztott órák bepótolhatók.