Baba angol 0-2

A kisbabák csodálatosan rugalmas agyában az anyanyelvi beszédfejlődéssel párhuzamosan megy végbe az angol nyelv elsajátítása, míg számos más területen is fejlődik, így pl. szenzomotoros és mentális képességeiben.

 

A kétnyelvű babák okosabbak.

Egy ember intellektuális képességei nem csak a genetikai adottságaitól függenek, hanem a korai agyi stimulációtól is, mely az idegpályák kialakulását segíti. Ha a babák a lehető legkorábban találkoznak egy második nyelvvel, új idegpályák alakulnak ki, és így intelligenciájuk is nő. A vizsgált 7 hónapos csecsemők, akik kétnyelvűként nevelkedtek, jobb mentális képességekkel rendelkeznek, mint azok a babák, akik egynyelvű közegben nőttek fel.

Ők könnyebben hoznak majd jó döntéseket, jobban figyelnek, terveznek, hamarabb megoldják a problémákat, kezdeményezőbbek, így életük sikeresebb és boldogabb lesz.

Baby’s Best Start

A Baby’s Best Start – baba-mama angol, 7 tanfolyam egyben:

Angol nyelv
Szociális fejlesztés
Olvasás előkészítése
Zene és ritmus
Agyi fejlesztés
Baba jel nyelv elsajátítása
Mozgásfejlődés támogatása
A baba-mama foglalkozásokat hetente egyszer vagy kétszer tartunk. Ez az egyik legjobb alkalom, hogy babáddal való kötődésed még szorosabb legyen!

Játék – Élmény – Nyelvtudás

Angol nyelvelsajátítás zenén keresztül

https://youtu.be/LD_jAyAS8JI

A legtökéletesebb kezdet babádnak

Minél korábban, annál jobb!

Angol mesék a szótanításért